Đăng ký tham dự workshop NUS
21/10/2015
Cơ hội thực tập 6 tháng tại Công ty Capgemini (dành cho các bạn biết tiếng Pháp)
30/10/2015

Thông báo nhận thẻ bảo hiểm Khóa 2015

Hiện tại, đã có thẻ bảo hiểm của các bạn khóa 2015. Các bạn nhận thẻ bảo hiểm tại phòng I.403 vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Thời gian nhận thẻ đến hết ngày 6/11/2015.

BP.TLSV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *