14/06/2019

CTĐA_THỜI KHÓA BIỂU HK3-1819

Download Attachments Schedule term 3_1819 all File size: 177 KB Downloads: 5 CLC_TKB 3_1819 File size: 191 KB Downloads: 6 VP_TKB 3-1819 File size: 162 KB […]
19/02/2019

CTVP – Thời khóa biểu HK2-1819

Download Attachments TKB_ VP_TKB 2-1819 (16VP) File size: 154 KB Downloads: 52 TKB_ VP_TKB 2-1819 (17VP) File size: 155 KB Downloads: 44 TKB_ VP_TKB 2-1819 (18VP) […]
19/02/2019

CLC – Thời khóa biểu HK2-1819

Download Attachments CLC_TKB 2-1819 (15CLC) File size: 139 KB Downloads: 50 CLC_TKB 2-1819 (16CLC1) File size: 156 KB Downloads: 42 CLC_TKB 2-1819 (16CLC2) File size: 156 […]
19/02/2019

CTTT – Thời khóa biểu HK2-1819

Download Attachments Schedule term 2_1819 (15CTT) File size: 145 KB Downloads: 49 Schedule term 2_1819 (16CTT) File size: 156 KB Downloads: 43 Schedule term 2_1819 (17CTT1) […]
25/10/2018

VP – Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 18VP

Download Attachments VP_TKB 1-1819 - 18VP File size: 166 KB Downloads: 91
25/10/2018

VP – Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 17VP

Download Attachments VP_TKB 1-1819 - 17VP File size: 160 KB Downloads: 108
25/10/2018

VP – Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 16VP

Download Attachments VP_TKB 1-1819 - 16VP File size: 150 KB Downloads: 66
25/10/2018

CLC – Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 15CLC

Download Attachments CLC_TKB 1-1819 - 15CLC File size: 162 KB Downloads: 78
25/10/2018

CLC – Thời khóa biểu lớp 16CLC

Download Attachments CLC_TKB 1-1819 - 16CLC1 File size: 156 KB Downloads: 93 CLC_TKB 1-1819 - 16CLC2 File size: 156 KB Downloads: 77
25/10/2018

CLC – Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 17CLC3

Download Attachments CLC_TKB 1-1819 - 17CLC3 File size: 154 KB Downloads: 75