12/01/2018

[CTĐB] Thời Khóa Biểu HK2-1718

Download Attachments Schedule term 2_1718 File size: 324 KB Downloads: 20 CLC_TKB 2-1718 File size: 324 KB Downloads: 9 VP_TKB 2-1718 File size: 301 KB Downloads: […]
11/12/2017

CTVP – Lịch thi HK1-1718

Download Attachments VP_Lich thi hk 1_1718 File size: 275 KB Downloads: 27 CTH001 I.11C File size: 74 KB Downloads: 12 CTT006 I.71 File size: 74 KB […]
11/12/2017

CLC – Lich thi HK1-1718

Download Attachments CLC_Lich thi hk 1_1718 File size: 292 KB Downloads: 34 CTH001 (1) I.41 File size: 13 KB Downloads: 7 CTH001 (1) I.42 File size: […]
11/12/2017

CTTT – Lịch thi HK1-1718

Download Attachments CTTT_Lich thi hk 1-1718 File size: 17 KB Downloads: 15 CS201 F203 File size: 14 KB Downloads: 10 CS201 I.23 File size: 14 KB […]
06/12/2017

CTĐB – Kế hoạch mở môn 2017-2018

Download Attachments APCS Program 2017-2018-SV File size: 32 KB Downloads: 25 CLC_Ke hoach mo mon 2017-2018 SV File size: 124 KB Downloads: 39
06/12/2017

CTĐB – Kế hoạch năm học 2017-2018

Download Attachments APCS-Academic Calendar 2017 - 2018 File size: 162 KB Downloads: 37 CLC - Ke hoach nam 2017-2018 File size: 254 KB Downloads: 37 VP_Ke […]
21/09/2017

[CLC] Thời Khóa Biểu HK1-1718

Download Attachments 14CLC File size: 299 KB Downloads: 45 15CLC File size: 294 KB Downloads: 42 16CLC (1) File size: 295 KB Downloads: 32 16CLC (2) […]
21/09/2017

[VP] Thời Khóa Biểu HK1-1718

Download Attachments 14VP File size: 297 KB Downloads: 44 15VP File size: 313 KB Downloads: 54 16VP File size: 296 KB Downloads: 71 17VP File size: […]
21/09/2017

[CTTT] Thời Khóa Biểu HK1-1718

Download Attachments 14CTT File size: 293 KB Downloads: 69 15CTT File size: 292 KB Downloads: 35 16CTT File size: 295 KB Downloads: 52 17CTT (1) File […]
10/05/2017

CTĐB – Thời khóa biểu HK3-1617

Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 08/05/2017 và kết thúc ngày 12/08/2017 Thời gian nghỉ trong học kỳ: Nghỉ thi THPT Quốc Gia: 19/06/2017 – […]