01/08/2016

Quy trình xét tuyển các chương trình đặc biệt

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Các chương trình đặc biệt ngành Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Khoa học Tự […]
31/07/2016

Quy trình nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển năm 2016

07/08/2015

Giới thiệu Hình thức thi Anh văn đầu vào Chương trình Tiên tiến

             
05/08/2015

Quy trình đăng ký xét tuyển Các chương trình đào tạo đặc biệt năm 2015

QUY TRÌNH NỘP HỐ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT NĂM 2015 Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký xét […]