CTVP – Thông báo về nộp khóa luận tốt nghiệp Khóa 2012

Các bạn SV làm Khóa luận tốt nghiệp Khóa 2012 nộp 3 bản Khóa luận bìa mềm, đĩa CD các chương trình cài đặt (nếu có) và file .doc của bản viết Khóa luận vào ngày 06/07/2016 từ 09g00  – 11h30 tại phòng I403 – Văn phòng các chương trình đào tạo đặc biệt

 

Download Attachments

Leave a Reply