DANH SÁCH LỚP KHÓA 2019 – CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỀ ÁN

Các chương trình đào tạo theo đề án – Khoa Công nghệ Thông tin thông báo Danh sách lớp Khóa 2019 thuộc Chương trình Tiên tiến, Chương trình Việt Pháp, Chương trình Chất lượng cao.

Sinh viên vui lòng tra cứu lớp tham dự tại file đính kèm.

Trân trọng,

BP.TLSV

Download Attachments

Comments are closed.