CTTT_Thông báo v/v hủy đăng ký học phần HK2/1920

Sinh viên nộp Đơn đề nghị hủy đăng ký học phần Học kỳ 2, Năm học 2019-2020 (theo Mẫu) từ ngày 28/3/2020 đến 23g00, ngày 29/3/2020 tại link sau:

https://courses.fit.hcmus.edu.vn/ctdb/mod/assign/view.php?id=15317

Quy tắc:

1. File định dạng PDF (bao gồm ký và ghi đầy đủ Họ Tên)

2. Đặt tên file: MSSV

Bộ phận Điều hành chương trình không xem xét giải quyết đối với các trường hợp nộp sai quy tắc.

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ Bộ phận Giáo vụ (giaovu@apcs.vn) để được hỗ trợ.

Download Attachments

Comments are closed.