[CTĐA] Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2020.

Chào các bạn,

BPGV thông báo với các bạn các loại hồ sơ giấy tờ cần thiết để chuẩn bị trước cho đợt xét tốt nghiệp này. Hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị xét tốt nghiệp đại học

– Bản sao chứng chỉ giáo dục quốc phòng (kèm bản chính đối chiếu)

– Bằng tốt nghiệp PTTH (bản photo chứng thực, kèm bản chính).

– Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu đã nộp thì không cần nộp lại), link kiểm tra đã nộp chứng chỉ hay chưa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11SCDH0jaTl6F9P4Yp4pAWzmQFdmNan21hQ_Jje4-J78/edit?usp=sharing

– 1 bản trích lục giấy khai sinh

– 2 Hình thẻ 3×4 (ghi rõ họ tên, MSSV mặt sau)

– Lệ phí cấp bằng: 150.000 đ

Địa điểm nộp hồ sơ xét tốt nghiệp: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin I.53.

Hạn nộp hồ sơ tốt nghiệp24/03/2020 – 03/04/2020

Download Attachments

Comments are closed.