CTVP_Thông báo v/v xin tạm hoãn học tập HK2/1920

Các bạn sinh viên có nguyện vọng tạm hoãn học tập trong Hk2/1920  nộp đơn xin tạm hoãn học tập (theo Mẫu) từ ngày 28/3/2020 đến 23g00, ngày 29/3/2020 tại: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/ctdb/mod/assign/view.php?id=15318

Quy tắc:

1. File định dạng PDF (bao gồm ký và ghi đầy đủ Họ Tên)

2. Đặt tên file: MSSV

Bộ phận Điều hành chương trình không xem xét giải quyết đối với các trường hợp nộp sai quy tắc.

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ Bộ phận Giáo vụ (ctvp.giaovu@fit.hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.

Download Attachments

Comments are closed.