Thông báo chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh viên các chương trình theo đề án

A. Yêu cầu về chuẩn đầu ra ngoại ngữ

CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

Sinh viên chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính, Đại học KHTN, ĐHQG TP. HCM cần lưu ý:

  1. Sinh viên bắt buộc phải có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu mới được xét tốt nghiệp.
  2. Yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ:

            aVới các sinh viên CTTT khóa 2018 trở về sau, các chứng chỉ ngoại ngữ phải được đánh giá 04 (bốn) kỹ năng gồm nghe, nói, đọc và viết. Chương trình chấp nhận các loại chứng chỉ sau: IELTS tối thiểu 6.0, TOEFL iBT tối thiểu 79.

            b. Với các sinh viên CTTT khóa 2017 trở về trước, khuyến khích các sinh viên thi các chứng chỉ đánh giá đầy đủ 04 kỹ năng và mức độ như mục 2a (IELTS tối thiểu 6.0, TOEFL iBT tối thiểu 79). Kể từ khóa 2018 về sau, chứng chỉ TOEFL ITP 550 (đánh giá 02 kỹ năng) không còn được chấp nhận như là chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình.

CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Sinh viên xem quy chế về chuẩn trình độ ngoại ngữ ban hành kèm quyết định 170/QĐ-ĐHQG của Đại học Quốc gia TP. HCM, trong đó có có quy định về chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với chương trình chất lượng cao, file QD170_CHUAN DAU RA_NGOAI NGU.pdf, xem bên dưới. Theo quy định, sinh viên chương trình chất lượng cao khi tốt nghiệp phải đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6.

Sinh viên lưu ý:

  1. Sinh viên bắt buộc phải có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu mới được xét tốt nghiệp.
  2. Yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ:

            a. Các chứng chỉ cần được đánh giá 04 (bốn) kỹ năng gồm: nghe, nói, đọc và viết.

            b. Tiếng Nhật: sinh viên cần đạt trình độ tối thiểu là N2. Với các khóa 2016 trở về trước, sinh viên chỉ cần đạt trình độ N3.

            c. Tiếng Anh: sinh viên cần đạt một trong số các chứng chỉ tối thiểu ở bậc 4 như sau: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45, VNU-EPT 251, TOEIC (4 kỹ năng) trong đó  2 kỹ năng nghe đọc tối thiểu là 600 điểm, 2 kỹ năng nói viết tối thiểu là 200 điểm (do IIG cấp chứng chỉ) hoặc 220 điểm (khi thi tại Trường), chỉ xét điểm tổng, không tính điểm tối thiểu cho mỗi thành phần. Ngoài ra còn có các chứng chỉ khác được liệt kê trong quy chế.

CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG PHÁP ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH VIỆT – PHÁP

Sinh viên chương trình Việt Pháp cần nộp chứng chỉ tiếng Pháp tối thiểu B2. 

B. Thời điểm nộp chứng chỉ ngoại ngữ: 

Sinh viên có thể nộp chứng chỉ ngoại ngữ vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình học. Tại thời điểm sinh viên nộp chứng chỉ, chứng chỉ phải đạt yêu cầu về điểm tối thiểu và còn thời hạn (tùy theo quy định về thời hạn hợp lệ của từng loại chứng chỉ) tính từ ngày chứng chỉ được cấp đến ngày sinh viên đăng ký xác nhận đạt chuẩn.

C. Cách nộp bản sao chứng chỉ ngoại ngữ

      Khi sinh viên đăng ký thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ, sinh viên cần đăng ký tại nơi tổ chức thi để được gửi bản sao chứng chỉ về Bộ phận Điều hành các chương trình theo đề án.

      Sau đây là một số hướng dẫn cách đăng ký để được gửi bản sao chứng chỉ ngoại ngữ:

–  Đối với TOEFL iBT: thí sinh điền nơi gửi điểm ở phần Official Score Report Recipients trong form đăng ký. (Link tham khảo: https://www.ets.org/s/toefl/pdf/iBT_reg_form.pdf)

Đối với IELTS: thí sinh đăng ký dịch vụ gửi bảng điểm bổ sung. (Link tham khảo: https://www.britishcouncil.vn/thi/ky-thi-ielts/dieu-kien-va-dieu-khoan/cap-them-bang-diem)

Bản sao chứng chỉ cần được gửi về Văn phòng Điều hành các chương trình theo đề án theo địa chỉ sau:

Nơi nhận:         

Văn phòng Điều hành các chương trình theo đề án 

Phòng I53 (Tòa nhà I – Lầu 5)

227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TPHCM

ĐT: (028) 62884499 – (Ext: 4004)            

Hotline: 0937.73.4004

Email: ctdb@hcmus.edu.vn

Download Attachments

Comments are closed.