[CTĐA][HK2/2021] Thời khóa biểu

Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 18/1/2021 (từ khóa 19 trờ về trước), 22/2/2021 (với khóa 20)
Nghỉ tết từ 1/2/2021 đến 21/2/2021, như vậy các em khóa 20 sau khi hoàn tất GDQP sẽ nghỉ tết đến ngày 22/2/2021 mới bắt đầu học kỳ 2.

Download Attachments

Comments are closed.