Thông báo lịch làm việc của Cố vấn học tập HK2/ 2020-2021

Nhằm hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập hiệu quả; Giải đáp thắc mắc liên quan về: mục tiêu đào tạo, ngành đào tạo, quy chế học vụ và các quy định học vụ khác của Khoa Công nghệ Thông tin và trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM), Khoa Công nghệ Thông tin triển khai công tác cố vấn học tập (viết tắt là CVHT) Học kỳ 2/ năm học 2020 -2021 theo lịch như sau:

Sinh viên cũng có thể liên hệ CVHT qua email cvht@fit.hcmus.edu.vn

 

Comments are closed.