CTDA_Thông báo phúc khảo HK1/2021

Sinh viên chương trình đề án xem thông báo phúc khảo HK1/2021 trong file đính kèm.

Lưu ý:

Sinh viên nộp đơn phúc khảo đúng thời gian quy định. Sau thời gian phúc khảo, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

 

 

Download Attachments

Comments are closed.