Thông báo về việc học tập trực tiếp tại trường từ 01/03/2021

Căn cứ công văn số 546/UBND-VX ngày 24-2-2021 của UBND TP.HCM, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể giảng viên, sinh viên kế hoạch học tập trực tiếp tại trường như sau:

  • Các chương trình đào tạo theo đề án học tập trực tiếp tại trường từ ngày 01/03/2021 theo thởi khóa biểu học tập.
  • Nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến toàn thể sinh viên/ học viên thực hiện khai báo dịch tễ theo Form sau đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemwk_Snnb3s9VH8eVs0cftsyNRTc4hlZCr9_imo-n9GErMOg/viewform?gxids=7628
  • Sinh viên lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo nếu quay lại từ các nơi trong “Danh sách các địa phương có ca bệnh trong thời gian giám sát” do HCDC công bố, phải liên hệ Bộ phận Ký túc xá – Phòng CTSV tại số điện thoại: 0778176176 (cô Ánh Nhung) để được hướng dẫn.

Khoa Công nghệ Thông tin

Comments are closed.