Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2021

Sinh viên chương trình đề án xem thông báo về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 04 năm 2021 trong file đính kèm.

Sinh viên lưu ý:

_ Bổ sung bản sao chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (kèm bản chính để đối chiếu).

_ Chuẩn bị 2 ảnh 3×4 (giống nhau), một ảnh ghi họ tên và MSSV phía sau, một ảnh dán vào đơn xin xét tốt nghiệp.

Download Attachments

Comments are closed.