Thông báo về việc Kiểm tra tiếng Anh đối với Khóa tuyển 2021, Các chương trình đào tạo theo đề án

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến sinh viên bậc Đại học hệ chính quy khóa tuyển 2021, Các chương trình đào tạo theo đề án về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào như sau:

I- Mục đích – Đối tượng

1. Mục đích:

  • Thu thập thông tin về trình độ ngoại ngữ sinh viên đầu khóa tuyển để xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập.
  • Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa mang tính chất khảo sát, không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển và nhập học của sinh viên. Qua kết quả kiểm tra, sinh viên có thể xác được năng lực hiện tại của bản thân và chủ động xây dựng kế hoạch cải thiện tiếng Anh trong thời gian tới để theo kịp tiến độ học tập và yêu cầu chuẩn đầu ra tốt nghiệp của Nhà trường.

2. Đối tượng áp dụng: Sinh viên Khóa tuyển 2021 các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp của Khoa Công nghệ Thông tin.

II- Nội dung

1. Kiểm tra tiếng Anh:

Sinh viên tham dự kiểm tra tiếng Anh sau khi bắt đầu HK1/ Năm học 2021-2022 (dự kiến từ 04/10/2021).

Thời gian kiểm tra sẽ được Bộ phận Điều hành thông báo qua email sinh viên, website chương trình đào tạo theo đề án (https://www.ctdb.hcmus.edu.vn) trước tối thiểu 01 tuần tổ chức.

Hình thức kiểm tra trực tuyến tại website: www.oxfordenglishtesting.com.

Kết quả sẽ được gửi đến địa chỉ email sinh viên trong vòng 24 giờ kết thúc bài kiểm tra.

Lưu ý:

  • Kết quả kiểm tra không là căn cứ để phân chia danh sách lớp
  • Chương trình Tiên tiến và Chương trình Chất lượng cao không triển khai lớp học bồi dưỡng tiếng Anh tại Trường.

2. Miễn Kiểm tra tiếng Anh

Sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ và cập nhật thông tin tại Hồ sơ sinh viên để được miễn kiểm tra tiếng Anh.

Link cập nhật Hồ sơ sinh viên: https://forms.office.com/r/ZPREuU8wGx

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ:

Email: ctdb@hcmus.edu.vn

Hotline: 0937.73.4004

 

Document-page-001

 

Document-page-002

 

Document-page-004

 

Document-page-005

 

Document-page-006

 

Document-page-007

 

 

Leave a Reply