Thông tin thời khóa biểu HK3-1920 vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

Thời gian bắt đầu: 22/06/2020

Thời gian thi giữa kỳ: từ tuần 27/07/2020 đên tuân 01/08/2020

Thời gian thi cuôi kỳ: từ tuân 07/09/2020 đên tuân 19/09/2020.

20/06/2020

[CTĐA] Thời khóa biểu HK3-1920

Thông tin thời khóa biểu HK3-1920 vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Thời gian bắt đầu: 22/06/2020 Thời gian thi giữa kỳ: từ […]
27/05/2020

[CLC] Thong bao dang ky hoc phan HK3-1920

BPGV gửi các bạn danh sách lớp học phần đã được chia trong file đính kèm. Các bạn ĐĂNG KÝ MÔN THEO ĐÚNG DANH SÁCH ĐƯỢC […]
25/03/2020

[CTĐA] Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2020.

Chào các bạn, BPGV thông báo với các bạn các loại hồ sơ giấy tờ cần thiết để chuẩn bị trước cho đợt xét tốt nghiệp này. Hồ sơ bao gồm: – Giấy đề nghị xét tốt nghiệp đại học – Bản sao chứng […]
14/06/2019

CTĐA_THỜI KHÓA BIỂU HK3-1819

19/02/2019

CTVP – Thời khóa biểu HK2-1819