Xem tâp tin đính kèm.

Lưu ý: đối với sinh viên VP khóa 2011 và khóa 2012 thì đây là học phí HK1 và HK2.

13/04/2016

CTVP_ Đóng học phí HK2 / 2015-2016 (cập nhật)

Xem tâp tin đính kèm. Lưu ý: đối với sinh viên VP khóa 2011 và khóa 2012 thì đây là học phí HK1 và HK2.
05/04/2016

Học bổng toàn phần Thạc sĩ CNTT – ĐHQG Hà Nội – ĐH La Rochelle – ĐH Lyon 1

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN CỦA TỔ CHỨC ĐẠI HỌC PHÁP NGỮ. HỌC BỔNG THỰC TẬP 06 THÁNG TẠI PHÁP/CÁC NƯỚC NÓI TIẾNG PHÁP. HỌC BỔNG HỌC […]
05/10/2015

Công ty Bamboo tuyển dụng hoặc thực tập PHP, biết tiếng Pháp

Công ty Bamboo đang có nhu cầu tuyển dụng full time hoặc thực tập. Yêu cầu ứng cử viên: có khả năng lập trình PHP (chủ […]
14/08/2015

Thông báo: v/v Đăng ký tham dự Hội thảo khoa học do Khoa CNTT tổ chức

Nhằm khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học, BCH Công Đoàn và Chi Đoàn phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trong tháng 8 này dành […]