Theo quyết định mới nhật của  ĐHQG,  các bạn SV sẽ bắt đầu học lại vào ngày 17/02.

Như vậy, kế hoạch HK2-1920 của chương trình đề án sẽ chính thức bắt đầu từ thứ 2 tuần sau, 17/02/2020.

Các bạn sắp xếp để bắt đầu HK mới đúng thời gian quy định nhé.
14/02/2020

Thông báo v/v đi học lại vào ngày 17/02

Theo quyết định mới nhật của  ĐHQG,  các bạn SV sẽ bắt đầu học lại vào ngày 17/02. Như vậy, kế hoạch HK2-1920 của chương trình […]
14/02/2020

Thời khóa biểu HK2-1920 của chương trình Việt Pháp

Chào các bạn, Đây là thời khóa biểu HK2-1920 của chương trình Việt Pháp. Các bạn xem thông tin trong file đính kèm
14/02/2020

Thời khóa biểu chương trình Chất lượng cao HK2-1920

Chào các bạn, Đây là thời khóa biểu HK2-1920 của chương trình Chất lượng cao. Các bạn xem trong file đính kèm.
14/02/2020

Thời khóa biểu chương trình Tiên Tiến HK2-1920

Chào các bạn, Đây là thời khóa biểu HK2-1920 của chương trình Việt Pháp. Các bạn xem thông tin trong file đính kèm.
25/10/2018

VP – Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 18VP