Các chương trình đào tạo theo đề án thông báo đến các bạn Chương trình trao đổi sinh viên HUSTEP 2020 (tại file đính kèm).

Các ứng viên nộp hồ sơ về phòng QHĐN (Phòng F.101) trước 17h30 ngày 30/09/2019 (thứ hai), yêu cầu về hồ sơ ứng tuyển như trong thư trước đã đề cập. Phòng QHĐN sẽ làm công văn đề cử danh sách ứng viên lên ĐHQG.

Về giá trị học bổng JASSO (80.000 Yên/tháng): ĐH Hokkaido sẽ tuyển chọn các sinh viên sẽ được nhận học bổng này. Trong trường hợp những em đậu tham gia chương trình nhưng không được nhận học bổng (80.000 Yên/tháng) thì có thể hủy tham gia chương trình.

Đính kèm là link thông tin chi tiết và các mẫu đơn tham gia:
https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/exchange-programs-in-english-hustep/

24/09/2019

Chương trình trao đổi sinh viên HUSTEP 2020

Các chương trình đào tạo theo đề án thông báo đến các bạn Chương trình trao đổi sinh viên HUSTEP 2020 (tại file đính kèm). Các […]
20/09/2019

Thông báo V/v tham dự Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

Giải thưởng Công nghệ thông tin – Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Giải thưởng) là giải thưởng chính thức trong lĩnh […]
20/09/2019

Join Hack.Asia to Shape Asia’s Tomorrow

Calling all student entrepreneurs and innovators to shape Asia’s Tomorrow at Hack.Asia led by Jardine Matheson , @DigitalLife @Daimler, and the @Singapore Economic Development Board (EDB) […]
20/09/2019

FPT Software – Code war 2019

Cuộc thi lập trình lớn nhất từ trước đến nay do FPT Software và Hội sinh viên Việt Nam tổ chức đã chính thức khởi động […]
03/09/2019

TEAMBUILDING CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KHÓA TUYỂN 2019

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING  “THE INCREDIBLE ADVENTURE” Nhằm tạo môi trường vui chơi, giao lưu giải trí, gắn kết, xây dựng lòng tin và […]