BPGV gửi các bạn danh sách lớp học phần đã được chia trong file đính kèm. Các bạn ĐĂNG KÝ MÔN THEO ĐÚNG DANH SÁCH ĐƯỢC CHIA ĐỂ KHÔNG BỊ TRÙNG GIỜ.
Các lớp học được mở là lớp học phần, các bạn xem chi tiết trong các học phần cho từng khóa sẽ mở dưới đây.
Deadline đăng ký: hết ngày 31/5/2020

19CLC

Tên môn Thể loại Số lượng lớp học phần Ngôn ngữ
CSC10003 – Phương pháp lập trình hướng đối tượng Bắt buộc 10 Tiếng anh
MTH00006 – Vi tích phân 2 Bắt buộc 7
MTH00030 – Đại số tuyến tính Bắt buộc 7
BAA00102 – Kinh tế chính trị Mác-Lênin Bắt buộc 5
BAA00103 – Chủ nghĩa xã hội khoa học Bắt buộc 5

 

18CLC

Tên môn Thể loại Số lượng lớp học phần Ngôn ngữ
CSC14003 – Cơ sở trí tuệ nhân tạo Bắt buộc 6 Tiếng anh
CSC10006 – Cơ sở dữ liệu Bắt buộc 6
BAA00021 – Giáo dục thể chất 1 Bắt buộc 6
MTH00051 – Toán ứng dụng và thống kê Bắt buộc 4

 

17CLC

Tên môn Thể loại Số lượng lớp học phần
CSC10103 – Khởi nghiệp Tự chọn 1

 

17CLC (HỆ THỐNG THÔNG TIN)

Tên môn Thể loại Số lượng lớp học phần
PHY00006 – Vật lý đại cương 2 Bắt buộc 1
CSC12005 – Phát triển UD HTTT hiện đại Bắt buộc 1
CSC12105 – Thương mại điện tử Tự chọn 1
CSC12107 – HTTT phục vụ trí tuệ KD Tự chọn 1
CSC13006 – Quản lý dự án phần mềm Tự chọn 1
CSC13003 – Kiểm thử phần mềm Tự chọn 1
CSC13112 – Thiết kế giao diện Tự chọn 1
CSC13106 – Kiến trúc phần mềm Tự chọn 1
CSC14119-Nhập môn Khoa học dữ liệu Tự chọn 1
CSC10108 – Trực quan hóa dữ liệu Tự chọn 1
CSC14001 – Automata và ngôn ngữ hình thức Tự chọn 1

 

17CLC (KỸ THUẬT PHẦN MỀM)

Tên môn Thể loại Số lượng lớp học phần
CSC13006 – Quản lý dự án phần mềm Bắt buộc 1
CSC13003 – Kiểm thử phần mềm Bắt buộc 1
CSC13112 – Thiết kế giao diện Tự chọn 1
CSC13106 – Kiến trúc phần mềm Tự chọn 1
CSC12005 – Phát triển UD HTTT hiện đại Tự chọn 1
CSC12105 – Thương mại điện tử Tự chọn 1
CSC12107 – HTTT phục vụ trí tuệ KD Tự chọn 1
CSC14119-Nhập môn Khoa học dữ liệu Tự chọn 1
CSC10108 – Trực quan hóa dữ liệu Tự chọn 1
CSC14001 – Automata và ngôn ngữ hình thức Tự chọn 1

 

17CLC (KHOA HỌC MÁY TÍNH)

Tên môn Thể loại Số lượng lớp học phần
PHY00006 – Vật lý đại cương 2 Bắt buộc 1
CSC14001 – Automata và ngôn ngữ hình thức Bắt buộc 1
CSC14119-Nhập môn Khoa học dữ liệu Tự chọn 1
CSC10108 – Trực quan hóa dữ liệu Tự chọn 1
CSC12005 – Phát triển UD HTTT hiện đại Tự chọn 1
CSC12105 – Thương mại điện tử Tự chọn 1
CSC12107 – HTTT phục vụ trí tuệ KD Tự chọn 1
CSC13006 – Quản lý dự án phần mềm Tự chọn 1
CSC13003 – Kiểm thử phần mềm Tự chọn 1
CSC13112 – Thiết kế giao diện Tự chọn 1
CSC13106 – Kiến trúc phần mềm Tự chọn 1
27/05/2020

[CLC] Thong bao dang ky hoc phan HK3-1920

BPGV gửi các bạn danh sách lớp học phần đã được chia trong file đính kèm. Các bạn ĐĂNG KÝ MÔN THEO ĐÚNG DANH SÁCH ĐƯỢC […]
13/03/2020

Thông báo v/v triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến HK2 cho sinh viên Chương trình Chất lượng cao

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020 CHO CHƯƠNG TRÌNH CHẤT […]
31/08/2018

CLC – Thời khóa biểu tạm thời HK1-1819

21/09/2017

[CLC] Thời Khóa Biểu HK1-1718

21/09/2017

[VP] Thời Khóa Biểu HK1-1718