31/08/2018

CTVP – Thời khóa biểu tạm thời HK1-1819

21/09/2017

[VP] Thời Khóa Biểu HK1-1718

17/06/2016

CTVP – Thông báo về nộp khóa luận tốt nghiệp Khóa 2012

Các bạn SV làm Khóa luận tốt nghiệp Khóa 2012 nộp 3 bản Khóa luận bìa mềm, đĩa CD các chương trình cài đặt (nếu có) và […]
23/05/2016

CTVP_TKB_HKIII_1516 (cập nhật TKB thực hành)

29/04/2016

CTVP_Thời khóa biểu học kỳ III/2015-2016

Hiện tại một số môn chưa có phòng, BP Giáo vụ sẽ cập nhật sau.