THÔNG BÁO

Các Hội đồng Khoá luận tốt nghiệp-Đồ án tốt nghiệp Khoá 2017 đợt tháng 09 năm 2021 sẽ bảo vệ trực tuyến qua Zoom.

Thời gian bảo vệ: ngày 04/09/2021.

Các bạn sinh viên các khóa quan tâm có thể xem thông tin tham dự tại Hệ thống Moodle: https://courses.ctda.hcmus.edu.vn/ tại mục Announcements\ [Tốt nghiệp][VP2017] Thông tin bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 09/2021.

 

28/08/2021

[VP][K17] Mời tham dự buổi bảo vệ KLTN-ĐATN (bảo vệ tháng 09/2021)

THÔNG BÁO Các Hội đồng Khoá luận tốt nghiệp-Đồ án tốt nghiệp Khoá 2017 đợt tháng 09 năm 2021 sẽ bảo vệ trực tuyến qua Zoom. […]
22/08/2021

VP_Lịch thi cuối kỳ HK3/2021

Sinh viên xem lịch thi cuối kỳ Hk3/2021 trong file đính kèm.
07/06/2021

CTVP_Thời khóa biểu học kỳ 3/2021

13/03/2020

Thông báo v/v triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến HK2 cho sinh viên Chương trình Việt Pháp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019-2020 CHO CHƯƠNG TRÌNH VIỆT […]
31/08/2018

CTVP – Thời khóa biểu tạm thời HK1-1819