Sinh viên xem danh sách bảo vệ khóa luận và giảng viên phản biện trong danh sách đính kèm bên dưới. Giáo vụ sẽ có thông báo sau về thời gian bảo vệ cụ thể từng Hội đồng.

Thời gian bảo vệ dự kiến: Từ ngày 23/08/2021 – 01/09/2021

Lưu ý:

  1. Sinh viên chủ động liên hệ với Giảng viên phản biện và hoàn thành phản biện trước ngày 20/08. Nếu sinh viên không phản biện thì kết quả bảo vệ sẽ không được công nhận.
  2. Đối với các Hội đồng ĐATN: Vì chuyển sang hình thức bảo vệ trực tuyến nên SV sẽ báo cáo đồ án bằng cách trình bày slide (7-8 slide) khoảng 10 phút, hỏi-đáp khoảng 5-10 phút thay cho trình bày bằng Poster.
  3. Xem kỹ Hướng dẫn bảo vệ trực tuyến KLTN/TTTN/ĐATN trong file đính kèm.
13/08/2021

CTDA_Thông báo về việc bảo vệ khóa luận/ đồ án tốt nghiệp đợt tháng 8/2021

Sinh viên xem danh sách bảo vệ khóa luận và giảng viên phản biện trong danh sách đính kèm bên dưới. Giáo vụ sẽ có thông báo […]
13/08/2021

Quy định tính trung thực trong học thuật đối với sinh viên Khoa CNTT

Sinh viên xem quy định tính trung thực trong học thuật đối vói sinh viên Khoa CNTT trong file đính kèm.  
03/08/2021

Quy định các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra trình độ đại học chương trình Tiên Tiến, Việt Pháp và Chất lượng cao nhóm ngành Công nghệ thông tin

1. Các loại chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra đối với các chương trình. a. Chương trình Tiên Tiến ngành Khoa học máy tính […]
15/06/2021

Thông báo V/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp

Chào các bạn, BPGV gửi thông báo v/v đăng ký thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt […]
07/06/2021

CTVP_Thời khóa biểu học kỳ 3/2021