Bộ phận Giáo vụ chương trình đề án (Tiên tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) sẽ tiến hành nhận đơn phúc khảo HK3 năm học 2019-2020 trong 2 ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2020.

*Lưu ý:

  1. Hiện tại, điểm đã được cập nhật khoảng 90% (tùy theo lớp HP).
  2. Thời gian nhận đơn phúc khảo chỉ trong 2 ngày:  ngày 27 và 28/10/2020.
  3. Địa điểm nộp đơn: sinh viên phải nộp trực tiếp tại văn phòng khoa I.53.
  4. Bộ phận Giáo vụ chỉ nhận những đơn nộp đúng thời hạn và làm theo đúng yêu cầu.
12/10/2020

[CTĐA] Thông báo v/v nhận đơn phúc khảo HK3/1920

Bộ phận Giáo vụ chương trình đề án (Tiên tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp) sẽ tiến hành nhận đơn phúc khảo HK3 năm học 2019-2020 […]
12/10/2020

Chương trình chất lượng cao_ Danh sách các môn học bắt đầu trễ 1 tuần

Sau đây là danh sách các môn học học trễ hơn 1 tuần so với thời khóa biểu: Kỹ năng mềm (20CLC01) – GVLT: ThS. Đỗ […]
11/10/2020

Chương trình Tiên Tiến_Thời khóa biểu HK1/2021

Để xem thời khóa biểu  của mình, sinh viên thực hiện các bước sau: 1. Vào trang portal chương trình đề án khoa CNTT:  https://portal.ctdb.hcmus.edu.vn/ 2. Đăng […]
11/10/2020

Chương trình Chất lượng cao_ Thời khóa biểu HK1/2021 khóa tuyển 2020

Để xem thời khóa biểu của mình, sinh viên thực hiện các bước sau: 1. Vào trang portal chương trình đề án khoa CNTT:  https://portal.ctdb.hcmus.edu.vn/ 2. Đăng […]
11/10/2020

Chương trình Việt Pháp_Thời khóa biểu HK1/2021 khóa tuyển 2020

Để xem thời khóa biểu học của mình, sinh viên thực hiện các bước sau: 1. Vào trang portal chương trình đề án khoa CNTT:  https://portal.ctdb.hcmus.edu.vn/ 2. […]