Bộ phận Giáo vụ thông báo thời gian diễn ra các Hội đồng bảo vệ KLTN và ĐATN khóa 2017 chương trình Tiên Tiến và chương trình Chất lượng cao đợt tháng 04 năm 2022 như sau:

          1. Chương trình Tiên Tiến

  • KLTN – Hội đồng chương trình Tiên Tiến: 14g30, ngày 08/04/2022 (thứ 6), phòng I.44.

        2. Chương trình Chất lượng cao

  • ĐATN – Hội đồng  chương trình Chất lượng cao: 9g00, ngày 08/04/2022 (thứ 6), phòng I.44
  • KLTN – Hội đồng chương trình Chất lượng Cao: 14g00, ngày 04/04/2022 (thứ 2), phòng I.44

Lưu ý:

  1. Sinh viên chủ động liên hệ với Giảng viên phản biện và hoàn thành phản biện trước bảo vệ. Nếu sinh viên không phản biện thì kết quả bảo vệ sẽ không được công nhận.
  2. Xem kỹ Hướng dẫn bảo vệ trực tuyến KLTN/TTTN/ĐATN trong file đính kèm.
31/03/2022

CTĐA_Thông báo thời gian bảo vệ KLTN/ĐATN đợt tháng 04/2022

Bộ phận Giáo vụ thông báo thời gian diễn ra các Hội đồng bảo vệ KLTN và ĐATN khóa 2017 chương trình Tiên Tiến và chương […]
16/03/2022

CTĐA_Thông báo phúc khảo HK1_2122

Sinh viên chương trình Đề án xem thông báo phúc khảo HK1/2021-2022 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh viên nộp […]
07/03/2022

[CTĐA] Thông báo nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2018 đợt 1

Sinh viên nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp khóa 18 đợt 1 trực tiếp tại VPK-CNTT I.53  […]
25/02/2022

Thông báo về việc dạy – học với hình thức trực tiếp (từ 28/2/2022)

Theo kế hoạch, các chương trình đào tạo theo đề án của Khoa (Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Việt-Pháp) sẽ quay trở lại việc […]
11/01/2022

[CTĐA] Quy trình nộp đơn đăng ký bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 (bảo vệ tháng 3/2022)

Chào các bạn, Giáo vụ thông báo đến các bạn về việc nộpđơnđăng ký bảo vệ / huỷ bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 như sau: Đại diện nhóm sinh viên gửi email cho Giảng viên hướng dẫn (GVHD) về […]