BTC của Vietnam Mobile Day 2020 Go Live! thân tặng 100 vé “Access Pass” cho sinh viên thuộc khoa CNTT để tham dự sự kiện.
Nhập mã code: IQ2NQXG tại trang đăng ký https://meetup.vn/e/1a1 (giảm 149.000đ/vé)
Thông tin sự kiện:
●  Time & Date: 8:30 – 12:00 – 28/08/2020 tại website của BTC www.mobileday.vn 
●  Fanpage sự kiện: https://www.facebook.com/mobiledayevent/
➤  Topics năm nay xoay quanh 6 cụm chủ đề chính:
●  Mobile App Marketing & Monetization
●  Games Beyond Mobile: Phenomenon or Further?
●  Shaping The Future of Mobile Tech
●  Mobile Growth in Data-driven Era
●  Growth Hacking for E-commerce & Fintech
●  Evolution of Mobile Development, What’s next?
➤  Danh sách những topic nổi bật dành riêng cho nhóm kỹ thuật được cập nhật đến thời điểm hiện tại:
  • How The Internet Of Things Will Transform Payments | Mr. Tuấn Lê | IoT Product Manager @VinAI
  • The Future Of Mobile Jobs In Next 5 Years | anh Nguyễn Thanh Xuân – CTO @OCTAGON SOLUTIONS
  • Reactive Programming In Kotlin/Android | anh Toàn Trần – Vice President, Mobile @Lazada
  • The Future Of Mobile And Iot: Hardware, Os, Programming Language, UIToolkit And UX Identity | anh Trần Nguyễn Trường Sinh | Google Developer Expert – Flutter & Techlead @Cisco
  • Flutter/Dart Async Pitfall | anh Trần Nguyễn Trường Sinh | Google Developer Expert – Flutter & Techlead @Cisco
  • Integration Oriented Api Design | anh Lê Hữu Hoàng Gia – CTO @Beehexa
  • Jax: A Tensorflow-like Framework From Google Generating High-performance Code For Ml/Dl Program | anh Bảo Đại – NLP Research Scientist @Knorex & Senior Lecturer @VietAI
  • Algorithm In Modern Mobile Development. Do We Need To Know? | anh Nguyễn Hải Triều – iOS Team Leader @GAPO
  • Xu Hướng Học Tập Và Cơ Hội Nghề Nghiệp Trong Lĩnh Vực AI | anh Phạm Anh Sơn – Senior Research Engineer @VinAI
Truy cập toàn bộ Topics tại ĐÂY!
26/08/2020

Sự kiện Công nghệ Vietnam Mobile Day 2020 Go Live!

BTC của Vietnam Mobile Day 2020 Go Live! thân tặng 100 vé “Access Pass” cho sinh viên thuộc khoa CNTT để tham dự sự kiện. Nhập […]
26/08/2020

Công ty Invygo tuyển dụng Full Stack Software Engineer

 Invygo wants to change the way people use mobility services. As a 500 startups portfolio company, Invygo is disrupting the Auto industry. It is based in the […]
11/06/2020

Shopee Singapore is hiring Software Engineers

If you are looking for an engineering career that is fulfilling and exciting, look no further! At Shopee Singapore, you can expect: Overseas exposure and experience […]
01/06/2020

Công ty TNHH H2 Technology tuyển dụng Lập trình viên

Công ty TNHH H2 Technology là một startup chuyên phát triển các sản phẩm dựa trên những ý tưởng mới và sáng tạo, kết hợp công nghệ […]
01/06/2020

Công ty ALLEXCEED JAPAN tuyển dụng 50 Fresher Software Engineers

Công ty ALLEXCEED VIETNAM là một công ty phát triển phần mềm được thành lập bởi 100% vốn đầu tư của công ty ALLEXCEED Nhật Bản […]