Xem thông tin tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH-CĐ năm 2016 của Trường ĐH KHTN tại đây.

Xem Công văn 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ GD&ĐT hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển ĐH-CĐ năm 2016

Download Phiếu Đăng ký tuyển thẳng, Đăng ký ưu tiên xét tuyển, Đăng ký xét tuyển thẳng vào ĐH-CĐ năm 2016

Nguồn: KHTN

13/05/2016

Thông báo tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào bậc ĐH-CĐ năm 2016

Xem thông tin tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH-CĐ năm 2016 của Trường ĐH KHTN tại đây. Xem Công văn […]
10/05/2016

Công ty TMA Solutions tuyển dụng

06/05/2016

Đăng ký vé mời hội thảo Meet Magento Vietnam

Chào các bạn, Các bạn quan tâm vui lòng đăng ký tại: LINK hoặc: https://docs.google.com/a/fit.hcmus.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLScHwq_jtg4C-VRDcA726qEhVwkART2SgyspB0UEbWiZZ52Xrw/viewform Thông tin về sự kiện tham khảo thêm: (MM16VN) Website |  (MM International) Website | (MM15VN) Recap Liên hệ meetmagento.vn@smartosc.com / […]
28/10/2015

Thông báo nhận thẻ bảo hiểm Khóa 2015

Hiện tại, đã có thẻ bảo hiểm của các bạn khóa 2015. Các bạn nhận thẻ bảo hiểm tại phòng I.403 vào giờ hành chính từ […]
21/10/2015

Đăng ký tham dự workshop NUS

Các bạn Sinh viên CTĐB Khóa 11, Khóa 12, Khóa 13 quan tâm đến workshop của Trường NUS (National University of Singapore) diễn ra từ ngày […]