Văn phòng các CTDA - Khoa CNTT - ĐH KHTN

  • Phòng I.53, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
 

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.
Bắt đầu lúc 8:00 a.m. và kết thúc lúc 5:00 p.m.

Văn phòng Các chương trình đào tạo theo đề án