19/08/2019

Thông báo về việc học môn Giáo dục Quốc phòng của sinh viên bậc đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2019 thuộc các chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao

Để chuẩn bị cho sinh viên bậc đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2019 thuộc các chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – […]
14/06/2019

CTĐA_THỜI KHÓA BIỂU HK3-1819

Download Attachments Schedule term 3_1819 all File size: 177 KB Downloads: 72 CLC_TKB 3_1819 File size: 191 KB Downloads: 76 VP_TKB 3-1819 File size: 162 KB […]
27/03/2019

Thông báo về lịch sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2018 – 2019 dành cho sinh viên Khoa CNTT

Khoa CNTT thông báo lịch Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học  2018 – 2019 để sinh viên đăng ký như sau: Đối tượng:Tất cả […]
19/02/2019

CTVP – Thời khóa biểu HK2-1819

Download Attachments TKB_ VP_TKB 2-1819 (16VP) File size: 154 KB Downloads: 80 TKB_ VP_TKB 2-1819 (17VP) File size: 155 KB Downloads: 70 TKB_ VP_TKB 2-1819 (18VP) […]
19/02/2019

CLC – Thời khóa biểu HK2-1819

Download Attachments CLC_TKB 2-1819 (15CLC) File size: 139 KB Downloads: 86 CLC_TKB 2-1819 (16CLC1) File size: 156 KB Downloads: 78 CLC_TKB 2-1819 (16CLC2) File size: 156 […]