19/08/2019

Thông báo về việc học môn Giáo dục Quốc phòng của sinh viên bậc đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2019 thuộc các chương trình Tiên tiến, Liên kết Việt – Pháp và Chất lượng cao

THÔNG BÁO Về việc học môn Giáo dục Quốc phòng của sinh viên bậc đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2019 thuộc các chương […]
14/06/2019

CTĐA_THỜI KHÓA BIỂU HK3-1819

Download Attachments Schedule term 3_1819 all File size: 177 KB Downloads: 116 CLC_TKB 3_1819 File size: 191 KB Downloads: 128 VP_TKB 3-1819 File size: 162 KB […]
19/02/2019

CTVP – Thời khóa biểu HK2-1819

Download Attachments TKB_ VP_TKB 2-1819 (16VP) File size: 154 KB Downloads: 108 TKB_ VP_TKB 2-1819 (17VP) File size: 155 KB Downloads: 93 TKB_ VP_TKB 2-1819 (18VP) […]
19/02/2019

CLC – Thời khóa biểu HK2-1819

Download Attachments CLC_TKB 2-1819 (15CLC) File size: 139 KB Downloads: 113 CLC_TKB 2-1819 (16CLC1) File size: 156 KB Downloads: 100 CLC_TKB 2-1819 (16CLC2) File size: 156 […]
19/02/2019

CTTT – Thời khóa biểu HK2-1819

Download Attachments Schedule term 2_1819 (15CTT) File size: 145 KB Downloads: 120 Schedule term 2_1819 (16CTT) File size: 156 KB Downloads: 109 Schedule term 2_1819 (17CTT1) […]
25/10/2018

VP – Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 18VP

Download Attachments VP_TKB 1-1819 - 18VP File size: 166 KB Downloads: 153
25/10/2018

VP – Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 17VP

Download Attachments VP_TKB 1-1819 - 17VP File size: 160 KB Downloads: 164
25/10/2018

VP – Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 16VP

Download Attachments VP_TKB 1-1819 - 16VP File size: 150 KB Downloads: 113
25/10/2018

CLC – Thời khóa biểu HK1-1819 lớp 15CLC

Download Attachments CLC_TKB 1-1819 - 15CLC File size: 162 KB Downloads: 145
25/10/2018

CLC – Thời khóa biểu lớp 16CLC

Download Attachments CLC_TKB 1-1819 - 16CLC1 File size: 156 KB Downloads: 155 CLC_TKB 1-1819 - 16CLC2 File size: 156 KB Downloads: 132