11/09/2021

CTDA_Kế hoạch năm học 2021 – 2022

Sinh viên xem kế hoạch năm học 2021 – 2022 trong file đính kèm bên dưới. Download Attachments CTDA_Ke-hoach-nam-2021-2022 File size: 161 KB Downloads: 234
04/09/2021

Thong bao doi ngay thi mon Automata va ngon ngu hình thuc

Chào các bạn, Vì thầy bận trong công tác kiểm định chương trình Tiên tiến nên lịch thi môn Automata và ngôn ngữ hình thức sẽ […]
28/08/2021

[VP][K17] Mời tham dự buổi bảo vệ KLTN-ĐATN (bảo vệ tháng 09/2021)

THÔNG BÁO Các Hội đồng Khoá luận tốt nghiệp-Đồ án tốt nghiệp Khoá 2017 đợt tháng 09 năm 2021 sẽ bảo vệ trực tuyến qua Zoom. […]
25/08/2021

CTVP_Thông báo v/v bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp tháng 9/2021

Sinh viên xem danh sách bảo vệ khóa luận, thời gian bảo vệ và giảng viên phản biện trong danh sách đính kèm bên dưới. Lưu […]
22/08/2021

VP_Lịch thi cuối kỳ HK3/2021

Sinh viên xem lịch thi cuối kỳ Hk3/2021 trong file đính kèm. Download Attachments VP_Lịch thi HK3-2021 File size: 215 KB Downloads: 75
21/08/2021

CLC_Lịch thi cuối kỳ HK3/2021

Sinh viên xem lịch thi cuối kỳ Hk3/2021 trong file đính kèm. Download Attachments CLC_Lịch thi HK3-2021 File size: 295 KB Downloads: 348
19/08/2021

CTTT_Lịch thi cuối kỳ HK3/2021

Sinh viên xem lịch thi cuối kỳ Hk3/2021 trong file đính kèm. Download Attachments CTTT_Lịch thi HK3-2021 chính thức File size: 149 KB Downloads: 549
17/08/2021

CTĐA_Thông báo thời gian bảo vệ KLTN/ĐATN đợt tháng 08/2021

Bộ phận Giáo vụ thông báo thời gian diễn ra các Hội đồng bảo vệ KLTN và ĐATN khóa 2017 chương trình Tiên Tiến và chương […]
17/08/2021

CTĐA_Thông báo phúc khảo HK2/2020-2021

Sinh viên chương trình đề án xem thông báo phúc khảo HK2/2020-2021 và sử dụng mẫu đơn trong file đính kèm. Lưu ý: Sinh viên nộp […]
13/08/2021

CTDA_Thông báo về việc bảo vệ khóa luận/ đồ án tốt nghiệp đợt tháng 8/2021

Sinh viên xem danh sách bảo vệ khóa luận và giảng viên phản biện trong danh sách đính kèm bên dưới. Giáo vụ sẽ có thông báo […]