14/06/2019

CTĐA_THỜI KHÓA BIỂU HK3-1819

Download Attachments Schedule term 3_1819 all File size: 177 KB Downloads: 116 CLC_TKB 3_1819 File size: 191 KB Downloads: 128 VP_TKB 3-1819 File size: 162 KB […]
27/03/2019

Thông báo về lịch sinh hoạt công dân cuối khóa năm học 2018 – 2019 dành cho sinh viên Khoa CNTT

Khoa CNTT thông báo lịch Sinh hoạt công dân cuối khóa năm học  2018 – 2019 để sinh viên đăng ký như sau: Đối tượng:Tất cả […]
19/02/2019

CTVP – Thời khóa biểu HK2-1819

Download Attachments TKB_ VP_TKB 2-1819 (16VP) File size: 154 KB Downloads: 108 TKB_ VP_TKB 2-1819 (17VP) File size: 155 KB Downloads: 93 TKB_ VP_TKB 2-1819 (18VP) […]
19/02/2019

CLC – Thời khóa biểu HK2-1819

Download Attachments CLC_TKB 2-1819 (15CLC) File size: 139 KB Downloads: 113 CLC_TKB 2-1819 (16CLC1) File size: 156 KB Downloads: 100 CLC_TKB 2-1819 (16CLC2) File size: 156 […]
19/02/2019

CTTT – Thời khóa biểu HK2-1819

Download Attachments Schedule term 2_1819 (15CTT) File size: 145 KB Downloads: 120 Schedule term 2_1819 (16CTT) File size: 156 KB Downloads: 109 Schedule term 2_1819 (17CTT1) […]