10/03/2022

Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học Máy tính (APCS) đạt chuẩn kiểm định chất lượng Mạng lưới các Đại học khu vực ASEAN (AUN-QA)

Trải qua hơn 15 xây dựng và phát triển, Chương trình Tiên tiến ngành Khoa học Máy tính của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, […]
31/01/2022

Thông báo về việc triển khai dạy – học hình thức trực tiếp từ 28/2

Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trường trong HK2/2021-2022 cùng với dữ liệu khảo sát từ giảng viên và sinh viên, Khoa CNTT thông báo triển […]
10/01/2022

Chúc mừng Khoa Công nghệ Thông tin thí điểm mở ngành đào tạo Trí tuệ nhân tạo bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ năm 2022

Ngày 15/12, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã nhận được quyết định của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc […]
27/10/2021

[CTĐA] – Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 11 và tháng 12 năm 2021

Sinh viên chương trình đề án xem thông báo xét tốt nghiệp tại link sau: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/189-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/tot-nghiep/3970-thong-bao-nop-ho-so-xet-tot-nghiep-chuong-trinh-tien-tien-lien-ket-viet-phap-va-chat-luong-cao-dot-thang-11-va-12-nam-2021?Itemid=437  
12/10/2021

[CTĐA] Thông báo nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp khóa 2017 đợt 2

Sinh viên nộp đề cương Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập dự án tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp khóa 17 đợt 2 qua email cho BP Giáo […]