Các chương trình đào tạo theo đề án

Chương trình Mã ngành Ngôn ngữ giảng dạy Chỉ tiêu Học phí
Chương trình Tiên Tiến (đối tác: ĐH Portland State, Hoa Kì) 7480101_TT Tiếng Anh 80 ~47.000.000 đồng/năm
Chương trình đào tạo CNTT liên kết ĐH Claude Bernard Lyon 1. CH Pháp 7580201_VP Tăng cường tiếng Pháp 40 ~44.500.000 đồng/năm
Chương trình Cử nhân CNTT theo chuẩn kiểm định quốc tế 7480201_CLC Tăng cường tiếng Anh hoặc bổ sung tiếng Nhật 420 ~34.800.000 đồng/năm